מבדק אוטומטי לכרטיסים של מערכות שקילה

האתגר

 • בדיקות פונקציונליות לכרטיסים אלקטרוניים בגמר ייצור
 • ריבוי דגמים שונים
 • גרסאות תוכנה שונות המשפיעות על תהליך הבדיקה
 • ריבוי פרוטוקולי תקשורת
 • צריבות JTAG בשילוב צריבות UART
 • ביצוע כיולים בשילוב חומרות חיצוניות
 • שמירת תוצאות ל- DB
 • הפקת דו"ח בדיקה
 • שמירת מידע רלוונטי לטובת המשך בדיקות
 • הפקת מדבקות QR ו- Barcode

התהליך

 • איפיון תהליך מלא עבור כל כרטיס נבדק
 • זיהוי תהליכים משותפים ותהליכים שונים
 • כתיבת מסמך דרישות TRD (Test Requirement Document) המגדיר "מה לבדוק"
 • תכנון מפורט של הבדיקות
 • כתיבת מסמך תהליך TPD (Test Procedure Document) המגדיר "איך לבדוק"
 • קידוד תוכנה ב- LabView
 • שחרור גרסה ובדיקות שילובים – אינטגרציה
 • תיקונים, עדכונים ושחרור גרסאות מתקדמות יותר
 • הרצות יציבות – Stability
 • הזרקת תקלות – QTP
 • שחרור מסמך SVD (Software Version Description)

הפתרון

 • תוכנה שנכתבה ב- LabView המנהלת ומבצעת את כל התהליך באופן אוטומטי
 • בחירת פרופיל הרצה מתאים לסוג הכרטיס הנבדק באופן אוטומטי ע"פ סריקת ברקוד מניירת מלווה בייצור
 • צריבת תוכנה מתאימה באופן אוטומטי ע"פ התאמה ב- DB
 • ביצוע בדיקות חשמליות
 • ביצוע כיולים באופן אוטומטי תוך כדי הפעלת חומרה מתאימה ותפעול ממשקי תקשורת לכרטיס
 • צריבת פרמטרים מתאימים
 • שמירת נתונים ב- DB
 • הפקת דו"חות ומדבקות להמשך התהליך
דילוג לתוכן